Indhold

Forældresamarbejdet


Det er vigtigt for os, at alle føler sig godt tilpas samt velkommen i vores institution. Grundstenen for dette, er at vi har et tæt og godt samarbejde med alle forældre. Vi ønsker at samarbejdet er baseret på åbenhed samt respekt. Vores fælles mål og ønske er, at JERES barn skal have mulighed for at trives bedst muligt samt at udvikle sig på bedst mulige vis.

Det er vigtigt at samarbejde mellem forældre og ansatte fungerer godt. Børnene kan mærke hvis samarbejdet er positivt og fungerer optimalt og dette er grundstenen for, at barnet kan føle sigtrygt og udvikle sig.
Vi ønsker at skabe mulighed for at der er tid og rum både til uformelle (garderobesnakke) samt mere formelle snakke forældre samt personale imellem.
Det er vigtigt at I informerer personalet, hvis der sker ændringer i barnets liv. Det være sig eksempelvis, sygdom, skilsmisse, dødsfald eller anden mindre hændelser. Selv det lille barn
opfanger mere end man tror, også selvom der ikke er en umiddelbar reaktion. Derfor er det vigtigt at personalet er informeret, så vi kan tale med barnet om det og tage hånd om evt. reaktioner.

Når barnet har gået i institutionen i ca. 6 måneder, tilbydes I en tre måneders samtale, for at vi sammen kan følge op på, hvordan starten har været for jeres barn. Næste samtale er ca. 6 måneder før jeres barn skal begynde i før-skole, hvor dagsordenen er jeres barns udvikling og hvilke områder, der skal have særligt fokus for at Jeres barn får de bedste betingelser for en god skolestart. Opstår der i mellemtiden et behov for en samtale, vil vi kontakte jer ligesom I naturligvis altid er velkomne til at komme til os.

5 gange om året afholdes der TVÆRS-enhedsmøder, som er et tværfagligt møde, hvor det for både personale og forældre er muligt, at få drøftet problemstillinger omkring barnet. Her kan der indkaldes relevante fagpersoner, som f.eks. psykolog, sundhedsplejerske, talepædagog, fysioterapeut og områderådgiver. Ofte vil det være pædagogen der tager initiativ til sådan et møde, men I er som forældre velkomne til at efterspørge denne sparring.