Forældreråd

I Grønlandsparken har vi et meget aktivt og engageret forældreråd bestående af 5-6

forældrerepræsentanter, en repræsentant fra personalegruppen samt den pædagogiske leder. Rådet vælges en gang årligt og medlemmerne sidder i ét til to år.

Forældrerådet kan bl.a. arrangere forskellige sociale arrangementer, hjælpe til med praktiske opgaver og være et høringsorgan for områdebestyrelsen. Forældrerådet er desuden af stor værdi for afdelingen, da det her bliver muligt for os, at høre jeres holdning til hverdagen, de aktiviteter og tiltag der er i institutionen.