Dagsrytme i børnehave og vuggestue

 

 • Kl. 6 Institutionen åbner hver dag i vuggestuen, hvor der er mulighed for at de børn, som ikke kan nå det derhjemme, kan spise morgenmad. Ønsker man at ens barn skal spise morgenmad i institutionen, skal barnet senest være her kl. 7.15, da morgen- maden pakkes væk kl. 7.30.
   
 • Kl. 7-7.30 Her går alle børnehavebørnene over i børnehaven sammen med en voksen fra børnehaven. De børn, som stadig spiser morgen mad, bliver fulgt derover når de er færdige. Børnene leger i af delingerne og ca. kl. 8 er de alle sammen på egne stuer. 
   
 • Kl. 9-9.30 I dette tidsrum holdes der samling. Vi vil gerne, så vidt muligt, have at børnene er afleveret til kl. 9 så de kan være med til samling. Det er her de får sagt godmorgen de de andre børn og til de voksne og det er også her at de får fortalt hvordan dagen kommer til at forløbe. 
   
 • Kl. 9.30 Toiletbesøg
   
 • Kl. 9.30-11 Her er børnene inddelt i grupper, alt afhængig af alder, udvik- lingsniveau samt hvilket aktivitet personalet har planlagt.
   
 • Kl.11-11.45 Her spiser vi madpakker på stuerne. Der serveres vand til ma den.
   
 • Kl. 11.45 Toiletbesøg
   
 • Kl. 12-14 Alle børn er på legepladsen (på nær de, som stadig sover)
   
 • Kl. 14.00 Toiletbesøg
   
 • Kl. 14-14.45 Eftermiddagsfrugt
   
 • Kl. 14.30 Leg inde eller ude.
   
 • Kl. 16 Samles alle de børn som er tilbage (inkl. vuggestuen) i lille afdelingen.
   
 • Kl. 16.45 Institutionen lukker   
OBS—Fredag lukker institutionen kl. 16.15— Vuggestueafdelingen går denne dag derfor over i børnehaven kl. 15.30.

 

Dagsrytmen i vuggestuen

 • Kl. 6 Institutionen åbner hver dag i vuggestuen, hvor der er mulighed for at de børn, som ikke kan nå det derhjemme, kan spise  morgenmad. Ønsker man at ens barn skal spise morgenmad i institutionen, skal barnet senest være her kl. 7.15, da morgen- maden pakkes væk kl. 7.30
   
 • Kl. 7.30 Her går alle børn ud i deres egne afdelinger med en voksen fra afdelingen. Børnene leger på deres stuer eller i afdelingen
   
 • Kl. 9-9.30 I dette tidsrum holdes der samling. Her hilser vi på hinan- den, synger sange samt taler om forskellige ting/emner. Samti- dig serveres der formiddagssnack
   
 • Kl.9.30-10.30 Her er børnene inddelt i grupper, alt afhængig af alder, udvik- lingsniveau samt aktiviteten
   
 • Kl.10.30 Vi spiser frokost. Der serveres vand til maden
   
 • Kl. 11 Toiletbesøg/bleskift
   
 • Kl. 11.30-14 Middagssøvn (efter behov)
   
 • Kl. 14 Eftermiddagsfrugt (hertil serveres mælk)
   
 • Kl. 14.30 Leg inde eller ude
   
 • Kl. 16.00 Vuggestueafdelingen lukker. De børn, som er tilbage, går over i børnehaveafdelingen med en voksen fra vuggestuen
   
 • Kl. 16.45 Institutionen lukkerOBS—Fredag lukker institutionen kl. 16.15  Vuggestueafdelingen går denne dag derfor over i børnehaven kl. 15.30.