Indsatsområder


I hverdagen arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer. Som er: natur og naturfænomener, sprog, sociale kompetencer, personlige kompetencer, krop og bevægelse og kulturelle udtryksformer og værdier.
Der arbejdes altid med de tre grundforudsætninger som er sprog, sociale og personlige kompetencer (læs mere herom i områdets læreplaner).

De øvrige 3 temaer fordeles således ud over året.

INDSATSOMRÅDER I SÆDDING GJESING OMRÅDET 2017
 

30. JANUAR 2017 – 7. APRIL 2017

KULTURELLE UDTRYKSFORMER

18. APRIL 2017 – 30. JUNI 2017

NATUR OG NATURFÆNOMENER

11. SEPTEMBER 2017 – 30 NOVEMBER 2017

KROP OG BEVÆGELSE