Fridage


Af hensyn til planlægningen i huset, er det vigtigt at I orienterer os, hvis barnet holder fri eller holder ferie. Ferie meldes også i Tabulex—gerne så snart man ved besked.
Husk at det er vigtigt, at børnene holder en fridag engang imellem, da det at gå i institution, kan ligestilles med det at gå på arbejde. Børn har lige så meget brug for ferie fra rutinerne som vi voksne.