Forældreportal

Forældreportal

I Esbjerg Kommune har alle børn krav på en god opvækst, og enhver indsats omkring et barn foregår i dialog med forældrene. Målet er at skabe sammenhæng i samarbejdet om barnets læring, trivsel og udvikling, og som forælder er du den vigtigste samarbejdspartner. Både Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Serviceloven fremhæver forældresamarbejdet som vigtigt for barnets udvikling og trivsel og slår fast, at der skal være et samarbejde mellem de kommunale tilbud og forældrene.

Forældreportalen er den digitale løsning Esbjerg Kommune har valgt at købe, til at samle de oplysninger, der er behov for i dialogen om dit barn. Den giver dig til enhver tid overblik over beskrivelser af dine børn og de samtykker, du har givet til hvert enkelt barn. Det kan være beskrivelser af aftalte handlinger, beskrivelser til brug for overgang fra dagtilbud til skole, andre aftalte udredninger og oversigter.

Det er kun dig, der har adgang til dokumenterne i Forældreportalen. Alle medarbejdere i Esbjerg Kommune, der arbejder med børn, har mulighed for at sende dokumenter til dig i Forældreportalen. Portalen fungerer som din private postkasse til modtagelse af dokumenter omkring dit dine børn.

Oplysningerne i portalen er sikret med NemID.

Du får adgang til Forældreportalen, første gang en medarbejder fra Esbjerg Kommune sender et dokument til dig. Adgangen får du i et orienteringsbrev via Digital Post.

Du kan læse mere om portalen ved at hente folderen under yderligere information, til højre i skærmbilledet.