Starten i vuggestuen
Når barnet starter i vuggestuen, er det ofte første gang barnet skal passes af andre end mor og far. Derfor laves der i samarbejde mellem institutionen og hjemmet en plan for, hvordan indkøringen skal foregå. Det er meget individuelt, hvad det enkelte barn har brug for i denne sammenhæng. Af hensyn til barnets tryghed er det vigtigt, at mor/far, eller en anden voksen, som barnet er tryg ved, bliver sammen med barnet i de første dage af indkøringsperioden. Derefter prøver barnet gradvist at være i vuggestuen alene uden mor/far.

Starten i børnehave
Al begyndelse er svær, og hvis jeres barn aldrig før har gået i en institution, kan det være en omvæltning at komme ud blandt en masse fremmede børn og voksne i nye omgivelser.
Det kan ske at barnet, i den første tid, føler sig lidt utryg ved det hele, derfor er det vigtigt at hjem og børnehave i samarbejde finder den form, der vil give barnet den bedste start i børnehaven.
For at hjælpe barnet, allerede fra den første dag, er det vigtigt, at vi allerede ved et af jeres første besøg får en snak om Jeres barn og dets vaner.