Tabulex

Når jeres barn starter i institutionen introduceres I til Tabulex. Tabulex er et IT system, hvor vi beder jer skrive vigtige oplysninger ind om jeres barn. Dette er blandt andet: Stamkortsoplysninger, tilladelser, allergier, lægeoplysninger mv. Endvidere er det et system, vi som institution bruger til at sende information ud til jer som forældre. Det kan f.eks. dreje sig om forskellige arrangementer, ture ud af huset, smitsomme sygdomme i huset, ferie, osv.
I har også mulighed for at give os tilbagemeldinger via Tabulex. Når vi anmoder om en tilbagemelding, er det af stor betydning for os, at vi får det fra jer, af hensyn til planlægningen i huset.


Om morgenen når jeres barn kommer i institutionen logger I barnet ind på Tabulex, via en touch-skærn i den afdeling hvor barnet går. Og igen når I forlader institutionen med jeres barn igen logger I barnet ud. På denne touch-skærm er det også muligt for forældrene i vuggestuen at se, hvor meget og hvornår barnet har sovet i løbet af dagen. Husk altid at få dagt godmorgen og farvel til personalet.


Venligst sørg for, at det kun er jer som forældre der trykker på skærmen og ikke jeres barn. Dette er af hensyn til eventuelle fejl. Tak!
Tabulex fungerer på en pc, men kan også hentes som en app til både Aplle og Android. Tabulex er et vigtigt system for at vores hverdag fungerer bedst muligt. Vi opfordrer til at alle bruger systemet og blive bekendte med systemets muligheder, da dette er en god måde at være opdateret, i forhold til de ting og aktiviteter, som finder sted i intuitionen. 

Vejledning til Tabulex forældre delen:

Forældre Log ind

Forældre kan logge ind på www.borneweb.dk (med NemID eller Tabulex-login). I laver selv deres Tabulex-login, første gang skal I logger ind skal I bruge NemID.

Vejledning

Vejledning til forældre finder I på  www.tabulex.dk/daginstitutionbørn/forældre

Dette er de to steder, hvor I kan hente vejledning og hvor I kan oprette jer som brugere. I kan desuden hente en app ned til jeres smartphone. Dette står nærmere beskrevet i vejledningen.

Hver afdeling har en superbruger. Vuggestuen Helle, Lilleafdelingen Trine og Storeafdelingen Hanne.